Regresní terapie

Co je to regresní terapie?

Co je to tzv. regrese?

Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta. 

Při něm si vybavujeme potlačené traumatické vzpomínky a jejich vyzdvihnutím z podvědomí a následným zpracováním (abreakcí) jsme schopni vyrovnat se s negativními vlivy těchto událostí. 

Ty se mohou projevovat a zasahovat do naší přítomnosti v podobě nejrůznějších forem psychosomatických a psychických problémů.Co je účelem regresní terapie?

Regresní terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny.  

Tento druh terapie umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec, čímž může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme. 

A také přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Co všechno může vyřešit regresní terapie?

Možnosti regresní terapie jsou takřka neomezené.

A s její pomocí se můžete zbavit například bolestí nejrůznějších částí těla, strachu z výšek, klaustrofobie, strachu z pavouků, hadů apod., panického strachu a trémy při veřejném projevu, poruch spánku, problémů s dýcháním, problémů ve vztazích, závislosti na alkoholu a drogách atd.


Regresní terapie jako výlet do minulého života?

Regrese, tedy cesta zpět do vlastní minulosti, někdy i cesta do minulých životů, může výrazně změnit a pozitivně ovlivnit náš současný život, naši přítomnost, se kterou si nevíme rady.  

Nejde přitom o žádné šarlatánství, šamanské triky a ani o hypnózu. 

Tento stav můžeme přirovnat k začtení se do napínavého příběhu, ponoření se tak do jiné reality, prožívání osudů jiných osob. Při terapii pacient ví, kde je a co se s ním děje. 

Jeho vůle je pro terapeuta důležitá. 

Postupným procházením v čase se můžeme dostat až tam, kde potíže vznikly, tedy poznat jejich příčinu.

 Některé příčiny nacházíme v tomto životě, jiné v předchozích existencích.


[Zdroj: wikipedie.cz, www.regrese.cz, regresniterapiepraha.cz]