Základní otázka | Co je to rakovina?

Pohled klasické medicíny

Rakovina nebo též nádorové onemocnění:

Je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole.

 A začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň sebe rozložit apoptózou. 

Bujení pak může být naprosto neškodné (např. nezhoubný nádor tukové tkáně - lipom), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. některé nádory krve - leukemie). 

Obvykle se považuje za projev zhoubnosti (malignity) to, že nádor roste infiltrativně do okolí a je schopen se rozsévat po těle a zakládat vzdálená ložiska, tzv. metastázy; výjimku z tohoto pravidla představují maligní nádory mozku, které jen vzácně zakládají metastázy.

Charakteristické rysy rakovinných buněk:

Nádorové buňky jsou typicky charakterizovány svou schopností růst bez přítomnosti většiny růstových faktorů, neschopností odpovídat na signály pro ukončení růstu, omezenou citlivostí vůči indukci programované buněčné smrti, stimulací růstu krevních kapilár zásobujících nádor (angiogeneze), teoreticky neomezenou schopností dělení (nenaráží na Hayflickův limit) a schopností šířit se do vzdálených tkání (tvorba metastáz). 

zdroj: Wikipedie

Pohled celostní medicíny

Celostní terapeuti pohlížejí na rakovinu úplně jiným způsobem:

Říkají, že zhoubné buňky nejsou nemocí.

 Zdůrazňují, že rakovinné buňky nejsou cizími nájezdníky. Byly spíše vlast­ními kmenovými buňkami těla, které se z nějakého důvo­du nevyvíjely normálně - tak, aby z nich vznikly normál­ní tkáňové buňky - a místo toho se vyvíjely abnormálně a staly se z nich rakovinné buňky. 

Něco se muselo buňkám přihodit, aby se vyvíjely abnormálně. 

Celostní terapeut však v tuto chvíli zvedá prst a říká: 

"Počkejte, ne tak rychle. Vynechali jste zásadní otáz­ku. Buňky se nestanou zhoubnými jen tak bezdůvodně a s vysvětlením, že jde o náhodu či náhlou, nevysvětlitel­nou mutaci, na nás nechoďte." 

Pokud je mutace spouští, pak musel spoušť zmáčknout nějaký vnější faktor. Je to samotné tělo, buněčný metabolismus v okolních tkáních způsobuje proměnu buněk. 

Jednoduše řečeno, buňka vy­růstající ve zdravém prostředí se bude nadále vyvíjet zdra­vým způsobem. 

Buňka vyrůstající v nezdravém prostředí se stane deviantní. Stane se deviantní, protože je to jedi­ný způsob, jak může v nezdravé tkáni přežít. 

Pokud tedy změníme stav prostředí z nezdravého na zdravé, může se rakovinná buňka proměnit zpět v normální buňku.

Zdroj: Co je rakovina z pohledu celostní medicíny?

Pohled platformy zdraví♡ 

Náš náhled UZDRAV.SE je velmi blízký názoru celostní medicíny, s doplněním:

RAKOVINA je "dar z hůry".

Je to pro všechny z nás, kteří pochopili její sdělení největší dar, který jsme mohli dostat (takto o rakovině mluví téměř všichni, kteří se z rakoviny uzdravili formou Spontánního uzdravení).

Rakovina nás přichází varovat, že to už takhle dál v našem životě, po naší současné cestě prostě nepůjde. Rakovina je vlastně obálka s černým pruhem, která nám říká:

Člověče zastav se! To co jíš, piješ a v jakém prostředí žiješ Tě zabíjí! 

Je to signál k radikální změně našeho života.

Ke změně životních programů a rituálů (tzv. komfortní zóna), které nám do podvědomé mysli dali rodiče, prarodiče, trenéři, učitelé atd.

Pohled na rakovinu vystihuje následující citát zakladatele platformy zdraví, který Spontánního uzdravení z rakoviny:

Rakovina mi sundala růžové brýle a dovolila se mi podívat na můj dosavadní život z jiné perspektivy. Pochopil jsem základní poslání mého pravého Bytí. Rakovina mi zachránila život!

Pavel Vojtek | Holistic Cancer Survivor


Podívejte se na trochu jiný názor na rakovinu, pohledem člověka, který se uzdravil z navrátivší se rakoviny, v její terminální fázi: 


A shlédněte jeho autentický příběh uzdravení z rakoviny. Se spoustou rad jak se z rakoviny uzdravit nebo se jí úspěšně vyhnout.


Potřebujete více odpovědí na Vaše otázky k rakovině? Možná je najdete ve videích níže!


Nejnovější články o uzdravení z rakoviny

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového