[VAKCÍNY, IMUNITA A RAKOVINA] Lidé si dobrovolně likvidují svůj přirozený imunitní systém vakcínami

25.03.2022

Studie napsaná vědci z Wuhanského institutu virologie tvrdila, že mnoho pacientů, kteří prodělali závažné příznaky SARS-CoV-2, mělo také "lymfopenii".

Což není nic jiného než je vyčerpání všech důležitých imunitních T lymfocytů. 

Toto vyčerpání bylo způsobeno apoptózou nebo buněčnou "sebevraždou" T buněk po infekci. Přitažlivost k T buňkám a schopnost je infikovat nesouvisely s obvyklým způsobem, jakým koronavirus virus infikuje jiné buňky, jako jsou plicní buňky, protože T buňky nemají potřebné receptory. 

SARS-CoV-2 však ničí imunitní T buňky podobně jako virus lidské imunodeficience. 

T-lymfocyty jsou buňky odpovědné za zabíjení infikovaných nebo rakovinných buněk. 

Jsou typem bílých krvinek, které chrání tělo před rakovinnými buňkami a těmi, které se nakazily patogeny, jako jsou bakterie a viry. 

Tyto T-buněčné lymfocyty se vyvíjejí z kmenových buněk v kostní dřeni a migrují do brzlíku krví. Brzlík je součástí lymfatického systému, který funguje především na podporu vývoje zralých T buněk, které jsou nezbytné pro imunitu zprostředkovanou buňkami. Jedná se o typ reakce, která zahrnuje aktivaci imunitních buněk k boji s infekcí. 

T-buňky fungují tak, že aktivně ničí infikované buňky a signalizují ostatním, aby se účastnili imunitní odpovědi.

Výzkum ukazuje dramatický pokles T-buněk.

Výzkum dále ukázal ukázal, že dochází k dramatickému poklesu T buněk, stejně jako CD4 a CD8 buněk. 

Při vysvětlování toho, jak prováděli genetické testy, aby se ujistili, že se T buňky skutečně infikují, výzkumník uvedl, že analyzovali přítomnost virových antigenů SARS-CoV-2 v PBC pomocí průtokové cytometrie. 

Výsledky naznačovaly, že byly infikovány T lymfocyty a u určitého pacienta také T buňky vykazovaly vysokou míru infekce. Tým také potvrdil přítomnost virového antigenu v T lymfocytech z krve pacienta. 

Při přípravě posmrtných řezů plic od pacientů s fatálními injekcemi byli schopni analyzovat infiltraci T lymfocytů a virovou infekci a zjistili, že infiltrace T lymfocytů v řezu plic byla také pozitivní na barvení SARS-CoV-2 NP, což naznačuje, že virus infikoval plíce. 

Dohromady to prokázalo přítomnost virového antigenu SARS-CoV-2 v T lymfocytech buď v krvi, nebo v části plic pacientů s COVID-19. 

Podle vědců HIV také používá stejný receptor jako SARS-CoV-2 pro vstup do lymfocytů a stejný protein gp120 pro usnadnění jeho vstupu do buněk, takže jejich účinek na lymfocyty je v mnoha ohledech podobný.

AIDS a rakovina z vakcín C-19

Objevily se také zprávy o tom, že vakcíny COVID způsobují rakovinu a vakcínou vyvolaný AIDS v alarmujícím tempu. 

Třem whistleblowerům (informátorům) se podařilo získat od ministerstva spravedlnosti data o vakcínách COVID-19 a jejich nežádoucích účincích. 

Jedním z těchto informátorů je lékař Ryan Cole, který na začátku tohoto roku také vystoupil na panelu COVID senátora Rona Johnsona ve Wisconsinu. Cole řekl, že zaznamenal nárůst určitých virů, zatímco pouze omezený počet T buněk udržuje rakovinu pod kontrolou. Ve 40 000 biopsiích, které provedl za poslední rok, 

Dr. Cole rovněž řekl, že u očkovaných jedinců viděl mnoho typů rakoviny. 

Dr. Zev Zelenko, který mluví o negativních účincích vakcín C-19, řekl, že očkování by mohlo poškodit geny potlačující nádory a lidé v podstatě zabíjejí svůj imunitní systém. 

"A to je důvod, proč je obrovský nárůst rakoviny. Obrovský nárůst autoimunitních onemocnění, oportunních infekcí. Nemluvě o krevních sraženinách, infarktech, mozkových příhodách, myokarditidě, potratech, dysfunkci varlat vaječníků, s největší pravděpodobností neplodnosti a zlepšení závislém na protilátkách."  řekl.