[Pesticidy a rakovina] Život v blízkosti polí a farem ošetřených pesticidy zvyšuje riziko dětských nádorů na mozku!

21.05.2021

Těhotné ženy žijící do 4 km od zemědělské půdy ošetřené pesticidy mají podle nedávné studie větší riziko, že se u jejich dětí objeví nádory centrální nervové soustavy (CNS). 

Studie, zveřejněná ve středu 31. března v časopise Environmental Research, také odhalila, že těhotné ženy nemusejí přímo pracovat v zemědělství nebo v těsném kontaktu s pesticidy, aby došlo k expozici poškozující jejich zdraví. 

Spoluautorka studie Christina Lombardi, výzkumná pracovnice v oblasti veřejného zdraví v Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles, uvedla, že v blízkosti zemědělské půdy ošetřené pesticidy žije velké množství těhotných žen a dětí. 

Matky i děti mohly mít nepříznivé účinky na jejich zdraví z blízkosti těchto zemědělských půd. 

Studie není první, která ukazuje, že používání pesticidů představuje hrozbu pro těhotné ženy a jejich děti. Je však jedinečná v tom, že ukázala specifické pesticidy spojené s vývojem různých druhů nádorů CNS.

Expozice matek pesticidům je spojená s dětskými nádory.

 Odborníci zkoumali expozice pesticidů jako rizikové faktory pro rozvoj dětských rakovin mozku.

 Musí však ještě posoudit riziko vzniku dětských rakovin mozku z expozice konkrétním pesticidům. (Související: Kalifornie jde po dalším nebezpečném pesticidu: Chlorpyrifos byl spojen s poškozením mozku.) 

Za tímto účelem Lombardi a její kolegové z Kalifornské univerzity v Los Angeles využili Kalifornský registr rakoviny k identifikaci případů dětských nádorů CNS u dětí mladších šesti let.

 Celkově vědci zjistili 667 případů nádorů CNS u dětí mladších šesti let. 

Ke každému z nich přiřadili 20 kontrol, aby zvýšili statistickou sílu svých nálezů. 

Poté zkontrolovali záznamy o aplikaci pesticidů ze systému PUR California Department of Pesticide Regulation - CDPR, (Pesticide Use Reporting), aby zjistili, zda byly chemikálie klasifikované jako možné karcinogeny v době narození dětí použity do 4 km od domovů matek. 

Výsledky ukázaly, že expozice matek určitým pesticidům zvýšila riziko určitých nádorů CNS u dětí 2,5krát, i když matka nebyla farmářkou. 

Mezi pesticidy, u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko dětských nádorů CNS, patří např. thiofanát a kresoxim-methyl, chlorthalolon, bromacil, triforin, propikonazol, dimethoát a linuron.

 Spoluautorka Julia Heck uvedla, že jejich zjištění jsou přesnější než zjištění předchozích studií o expozici pesticidům, které obvykle seskupovaly používání pesticidů do širokých kategorií podle typu, jako jsou herbicidy nebo insekticidy

Heck dodala, že jejich výsledky naznačují, že expozice konkrétním pesticidům může nejlépe vysvětlit výsledky dřívějších studií, které uváděly souvislost mezi širšími typy pesticidů a nádory CNS. 

Vzhledem k rizikům, která expozice těhotným ženám a dětem představuje pesticidy, požadovali vědci politické intervence ke snížení expozice pesticidům u lidí žijících v blízkosti polí a farem.

"Nejjednodušší způsob, jak zmírnit tato rizika, je snížení expozice pesticidům," uvedl spoluautor Myles Cockburn. 

Toho lze dosáhnout omezením škodlivých postupů, jako je letecký postřik a tryskání vzduchem. Expozici pesticidům lze také snížit podporou zemědělských metod, které omezují závislost na pesticidech.

Další studie spojuje expozici mateřských pesticidů s vyšším rizikem dětských nádorů na mozku.

 Existuje několik studií spojujících expozici pesticidů chorobám u těhotných žen a jejich dětí.

 Studie publikovaná v Cancer Causes and Control v roce 2013 ukázala, že u žen vystavených termitovým pesticidům byla do jednoho roku těhotenství téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že budou mít dítě, u kterého se vyvine nádor na mozku, než u žen, které nebyly termitovým pesticidům vystaveny. 

V roce 2017 studie zveřejněná v International Journal of Cancer ukázala, že domácí používání pesticidů bylo spojeno s vyšším rizikem dětských mozkových nádorů. 

Zejména těhotné ženy, které používají pesticidy v domácnosti, vystavují své děti 1,4násobnému riziku vzniku nádoru na mozku před dosažením věku 15 let. 


Přejděte pro více informací na stránku Pesticides.news a dozvíte se více o možných dopadech expozice pesticidům na lidské zdraví.