[RAKOVINA] Ivermect!n je silný protirakovinný lék, uzavírá 9 recenzovaných studií

16.05.2022

V současné době si již většina skeptiků vůči p(l)andemii C-19 uvědomuje skutečnost, že Ivermekt!n - levný, nepatentovaný lék proti malárii, je účinným lékem na koronavirus (Covid-19).

A proto (pravděpodobně) vlád(y) spousty zemí světa nechtějí, aby jej lidé používali.

 Věděli jste ale také, že Ivermekt!n léčí rakovinu

Nejméně devět různých recenzovaných studií ukazuje, jak bezpečný a účinný ivermektin odhání "velké C", ohrožující multimiliardový průmysl rakoviny. 

Jinými slovy, existují dvě odvětví, která Ivermekt!n ohrožuje a to je cov!dový průmysl a průmysl onkologických nemocí - rakoviny. 

1) V roce 2017 výzkum publikovaný v časopise Biochemical and Biophysical Research Communications zjistil, že Ivermekt!n přednostně léčí karcinom ledviny (RCC) a zároveň chrání normální buňky ledvin. RCC nádorový růst je také zpomalen ivermekt!nem, který indukuje mitochondriální dysfunkci a oxidační stres a zároveň zvyšuje mitochondriální biogenezi. 

2) O rok později výzkum publikovaný v časopise Molecular Medicine Reports zjistil, že ivermekt!n se přednostně zaměřuje na populaci kmenových buněk v lidských buňkách rakoviny prsu MDA-MB-231.

 "Ivermekt!n byl po léčbě milionů pacientů s onchocerciázou a jinými parazitárními onemocněními prokázán jako bezpečný, což z něj činí silného kandidáta pro další studie zkoumající jeho potenciální použití jako léku s novým účelem pro léčbu rakoviny," uvedl National Cancer Institute v Mexico City. 

3) Jiná studie zveřejněná téhož roku v American Journal of Cancer Research, rovněž z Mexika, určila, že Ivermekt!n je "silným kandidátem na přemístění do kategorie " jako protinádorový lék. Brighteon.TV 

4) Dřívější studie publikovaná v EMBO Molecular Medicine v roce 2014 podobně zjistila, že Ivermekt!n inhibuje expresi cílů WNT-TCF, které se podílejí na rakovině střev a plic.

Ivermekt!n dělá zázraky proti rakovině všech typů

5) V roce 2020 výzkum publikovaný ve Pharmacological Research identifikoval Ivermekt!n jako lék, který podporuje smrt rakovinných buněk regulací nádorového mikroprostředí u rakoviny prsu. Ivermekt!n se také přednostně zaměřuje na leukemické buňky v nízkých koncentracích, zatímco normální hematopoetické buňky ponechává samotné. Lék se také zaměřuje na různé buněčné linie rakoviny vaječníků a také inhibuje proliferaci pěti buněčných linií renálního karcinomu bez ovlivnění normálních ledvinových buněk.

6) Také v roce 2020 studie publikovaná v EPMA Journal zjistila, že ivermektin zasahuje specifické cíle u rakoviny vaječníků a potlačuje buňky rakoviny vaječníků. Lék fungoval tak dobře, že výzkumníci uvedli, že jej lze použít k personalizované lékové terapii, známé také jako prediktivní, preventivní a personalizovaná medicína (PPPM), pro rakovinu vaječníků.

7) Výzkumníci z Instituto Nacional de Cancerologia v Mexico City téhož roku zjistili, že Ivermekt!n snižuje jak životaschopnost buněk, tak kapacitu tvorby kolonií při boji proti nádorům.

8) V roce 2021 výzkum publikovaný v časopise Frontiers in Pharmacology dospěl k závěru, že Ivermekt!n zvyšuje produkci ROS a inhibuje buněčný cyklus ve fázi S, aby inhiboval buňky kolorektálního karcinomu.

9) Také v roce 2021 výzkum publikovaný v časopise BMC Cancer zjistil, že Ivermekt!n inhibuje proliferaci buněk jícnového spinocelulárního karcinomu (ESCC) indukcí mitochondriální dysfunkce, potlačením signalizace NF-?B a podporou apoptózy.

Jak můžete vidět, Ivermekt!n je něco jako zázračný lék, pokud jde o rakovinu. A to je (pravděpodobně) důvod, proč je mnoha zemích pořád zakázán.

A to je důvod proč se (nejenom) Američané musí ozvat a začít požadovat přístup k tomuto levnému, život zachraňujícímu léku.

Více zajímavých článků na www.Cancer.News

Zdroje: 

C-Blog |   ScienceDirect |  C-Blog |  C-Blog |  C-Blog |  C-Blog | C-Blog