[Kurkuma proti rakovině] Bylo zjištěno, že kurkuma zastavuje růst rakovinotvorných buněk a je rovněž silnou prevencí proti rakovině

25.07.2022

Kurkuma (Kurkumin) je kuchyňské koření, které pochází z Indie a jihovýchodní Asie, je často používáno tradičními léčiteli.

Protože mimo jiné může pomoci řešit záněty, regulovat hladinu cukru v krvi a bojovat s infekcemi. 

Ale výhody kurkumy přesahují tato tradiční použití. 

Podle probíhajícího výzkumu lze aktivní složku koření kurkumin, použít k prevenci rakoviny.

Mnoho studií prokázalo, že kurkuma má protirakovinné účinky a že může pomoci snížit počet a velikost nádorů.

Podle studie provedené vědci z University of California San Diego School of Medicine, Peking University a Zhejiang University může kurkuma zasáhnout agresivní a smrtelné formy rakoviny a zanechat nerakovinné buňky bez poškození.

Studie byla publikována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pro studii vědci použili biochemické, myší rakovinové a buněčné modely k ověření, že kurkumin může účinně inhibovat enzym známý jako duální specifická tyrosinem regulovaná kináza 2 (DYRK2).

Výzkumný tým použil nejmodernější rentgenovou krystalografii k získání 3D snímků ukazujících, že se kurkumin může vázat na DYRK2. To je důležité, protože inhibice DYRK2 narušuje aktivitu proteazomů nebo proteinových komplexů spojených s rozvojem rakoviny.

Vědci uvedli, že potlačení aktivity proteazomu v rakovinných buňkách narušuje proliferaci, která pomáhá redukovat nádory a zpomaluje růst rakoviny.

Kurkuma se zaměřuje na slabost agresivních, těžko léčitelných druhů rakoviny

Některé druhy rakoviny, jako je mnohočetný myelom a trojitě negativní rakovina prsu, jsou klasifikovány jako "závislé na proteazomu".  

To znamená, že tyto rakoviny jsou závislé na proteazomových komplexech.

Zhoršení aktivity proteazomů pomáhá inhibovat vývoj nádorů a vědci se domnívají, že právě tato závislost by mohla být slabinou agresivních a těžko léčitelných druhů rakoviny. 

Zatímco farmaceutické inhibitory proteazomu již byly vyvinuty a schváleny, mají významnou nevýhodu:

 Tyto léky mají tendenci poškozovat nerakovinné buňky.

K vyřešení tohoto problému se výzkumníci pokusili zaměřit na nepřímou inhibici aktivity proteazomu identifikací a manipulací s regulátory proteazomu. Hledání vhodných látek je přivedlo ke kurkumě a její aktivní složce kurkumin.

Kurkumin vyčerpává DYRK2 a potlačuje aktivitu proteazomu s velmi malým poškozením okolních zdravých buněk. Kurkumin působí tak, že zvyšuje účinky farmaceutických inhibitorů proteazomu v boji proti rakovině, což naznačuje, že mohou být možné menší dávky a méně vedlejších účinků.

Při použití s ​​carfilzomibem pomohl kurkumin zvýšit apoptózu neboli smrt rakovinných buněk a způsobil minimální poškození zdravých buněk. Carfilzomib je inhibitor proteazomu schválený FDA používaný k léčbě mnohočetného myelomu.

Kromě narušení enzymu DYRK2 a inhibice aktivity proteazomu nabízí kurkumin také působivou řadu cest, kterými může bojovat proti rakovině:

  • Kurkumin pomáhá inhibovat angiogenezi neboli růst a vývoj nových krevních cév, které pomáhají vyživovat a podporovat nádory. 
  • Kurkumin "vypíná" geny, které podporují rozvoj nádorů a pomáhá imunitnímu systému identifikovat a zničit maligní buňky.
  • Kurkumin pomáhá chránit buněčnou DNA před potenciálně rakovinotvornými mutacemi způsobenými radiací a environmentálními toxiny.
  • Kurkumin potlačuje produkci matrixových metaloproteináz (MMP), což je skupina enzymů, které napadají extracelulární matrix a urychlují invazi rakovinných buněk.
  • Kurkumin pomáhá snižovat produkci adhezivních molekul, které ulpívají na buněčných stěnách, což pak pomáhá zastavit rakovinné buňky v usazování na místě. To také znamená, že narušuje schopnost rakovinných buněk metastázovat.

Mnoho studií také potvrzuje účinnost kurkumy. 

Podle jedné studie suplementace kurkuminem pomohla snížit velikost plicních nádorů o 36 procent.

V jiné studii vědci uvedli, že kurkumin byl spojen se 40procentním snížením rozvoje nádorů tlustého střeva.

Mezitím další studie zjistila, že kurkumin snížil rychlost růstu androgenu specifického pro prostatu, markeru progrese nádoru, o 50 procent.

Kurkuma pro prevenci rakoviny

Zatímco výsledky studie byly slibné, vědci vysvětlili, že pokračující výzkum jim pomůže zjistit, jak lze kurkumin použít k úplnému zvrácení rakoviny u lidských pacientů.

Sourav Banerjee, postdoktorand na lékařské fakultě UCSD a spoluautor studie, vysvětlil, že kurkumin má "chemické nevýhody". 

Když užíváte kurkumin perorálně, vaše tělo jej rychle rozloží a vyloučí.

Banerjee dodal, že kurkumin musí být nejprve upraven, aby se dostal do krevního oběhu a zůstal v těle dostatečně dlouho, aby mohl bojovat s rakovinou. 

Z tohoto důvodu odborníci radí, že přidání kurkumy do jídla nemusí poskytnout dostatek biologicky dostupného kurkuminu k získání terapeutických výhod.

Místo toho doporučují lidem užívat velmi kvalitní, vysoce účinný organický extrakt kurkuminu, který je standardizován tak, aby obsahoval alespoň 95 procent kurkuminoidů.

Studie ukazuje, že kurkumin není jen protizánětlivý, může být dokonce klíčem k přírodní léčbě rakoviny a prevenci rakoviny.


Podívejte se na video níže a dozvíte se, jak lze kurkumu použít k prevenci rakoviny.